Onze algemene voorwaarden & jouw privacy

Geen zorgen: we gaan zorgvuldig met jouw gegevens om in navolging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
We hanteren ook heldere algemene voorwaarden, zodat jij altijd weet waar je aan toe bent. 

Privacyverklaring Minette Jacobs
(ingeschreven bij kvk als Body-Motion)

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In dit reglement wordt gesproken over o.a. online programma’s, trainingen en cursussen en deelnemers en lid (leden). Deze woorden worden gebruikt als synoniem voor o.a. gebruiksrecht en medegebruikers. Waar in dit reglement gesproken wordt over Body-Motion wordt specifiek bedoeld Body-Motion, Nachtegaalstraat 31, 6591 VW Gennep ingeschreven bij de K.V.K. te Venlo onder nr. 14126443

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Body-Motion betreffende deelname aan online yogalessen/cursussen, mindfulness trainingen/programma’s, meditatieprogramma’s of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding online, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
 Deelname aan één online yogalessen/cursussen, mindfulness trainingen/programma’s, meditatieprogramma’s betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.
 Body-Motion is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen en/ of aan te vullen binnen alle redelijkheid. 

ARTIKEL 3. AANKOOP VAN EEN ONLINE PRODUCT

Het online product is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar en geeft toegang tot de desbetreffende aangekochte online product(en)
 Bij deelname aan een online programma dient het desbetreffende lesgeld vooraf betaald te worden, dan is men verzekerd van een plek.
 Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.


ARTIKEL 4 WIJZIGINGEN
 Body-Motion behoudt zich de vrijheid voor de algemene voorwaarden en de inhoud van online programma’s, trainingen en cursussen te allen tijde te wijzigen.
 De online programma’s, trainingen en cursussen bij Body-Motion worden door verschillende docenten verzorgd. Alle docenten zijn gediplomeerd en vakkundig en volgen regelmatig bijscholing. 

ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID

Body-Motion verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.
 De deelnemer volgt de online programma’s, trainingen en cursussen op eigen risico.
 Indien de deelnemer onder medische behandeling is neemt hij/zij contact op met de behandelaar over het volgen van online programma’s, trainingen en cursussen Dit geldt ook voor deelnemers die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.
 Body-Motion kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel.
 Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient men de yogadocent vóór aanvang online programma’s, trainingen en cursussen te melden.
 Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is uitgesloten (bijv. bedrijfsgevolgschade zoals financiële of commerciële verliezen).

ARTIKEL 6 GESCHILLEN

Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Body-Motion.
 Eventuele klachten dienen schriftelijk en persoonlijk te worden ingediend bij Body-Motion.
 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Bankrekening: NL72 INGB 0006 0168 95.
 K.v.K. nummer: 14126443

6591 BM Gennep

 

Privacyverklaring Minette Jacobs

Body-Motion ('''wij''), gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Body-Motion acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden je aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://minettejacobs.nl/ en gerelateerde websites en Diensten.


Gebruik van persoonsgegevens


Als je gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die Body-Motion aanbiedt, dan kun je persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die jij, of jouw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.


Soorten gegevens verzameld


Wanneer je gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:


 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website – of onze Huddle – aan te maken
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat deze website onderdeel is van een funnel die gebruik maakt van andere providers, zoals Active Campaign, Huddle en Plug&Pay)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer


Gronden voor de verwerking


Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:


 • Het afhandelen van een betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Body-Motion analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.
 • Body-Motion verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Wij verzamelen je persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of jouw toestemming, die je altijd kunt intrekken.


Bewaren van persoonsgegevens


Wij bewaren je persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 12maanden.


Uw rechten


Je hebt het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als je dat wilt, kun je direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we je een kopie bezorgen van de gegevens die we over je verwerken. Mogelijk moeten we jouw identiteit verifiëren om aan jouw verzoek te voldoen. Als je gelooft dat de verstrekte informatie die we over jou verwerken niet juist is, dan kun je contact met ons opnemen om jouw informatie te updaten. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als je wil dat wij jouw informatie verwijderen, dan kun je ons op ieder moment informeren. Jij kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat je ontvangt, dan kun je jouw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Delen met anderen


We zullen jouw informatie niet delen met anderen zonder je toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij, of jouw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Doorgifte van persoonsgegevens


Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij jouw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we jouw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Analytics


Gegevens die jij verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.


Cookies


Wij willen je op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als jij van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om jouw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer je ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


Je kunt je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.


Beveiliging


We zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:


 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.


Websites en Diensten van derden


Onze Diensten omvatten activiteiten gerelateerd aan het leveren van software waarmee onze klanten hun eigen professionele websites kunnen bouwen. Onze klanten bepalen wat soort gegevens zij verzamelen op of via hun website. We verwerken dergelijke gegevens alleen namens onze klanten. Als je vragen hebt over informatie die onze klanten op of via hun website verzamelen, dan kun je contact opnemen met de organisatie die de website heeft opgezet. Onze klanten bepalen welke andere diensten of plug-ins ze gebruiken. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die worden bezocht via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden jouw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren je om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.